Cải thiện năng suất nhờ kiểm soát tốt quản lý tài sản

Cải thiện năng suất nhờ kiểm soát tốt quản lý tài sản

ISO 55001:2014 là một chuẩn mực đối với một hệ thống quản lý tài sản. Việc áp dụng ISO 55001 sẽ giúp doanh nghiệp chủ động quản lý vòng đời của tài sản từ việc mua lại cho đến khi ngừng sử dụng, nhờ đó giảm chi phí và cải thiện năng suất chất lượng.
Cải thiện chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp bằng phương pháp TQM

Cải thiện chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp bằng phương pháp TQM

Chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường. Để quản lý chất lượng một cách hiệu quả, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng phương pháp TQM. Giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng đầu ra, mang lại lợi ích kinh tế lớn cho doanh nghiệp. Vậy việc triển khai, áp dụng TQM được thực hiện như thế nào?
Cải thiện năng suất, chất lượng theo mô hình Lean

Cải thiện năng suất, chất lượng theo mô hình Lean

Thấy rõ được kết quả ban đầu từ việc triển khai áp dụng mô hình sản xuất tinh gọn (Lean), Công ty TNHH In Nhãn Bao bì Hoàng Hà đã quyết định sẽ tiếp tục mở rộng việc áp dụng các công cụ năng suất sang các khu vực khác và xem xét chọn lọc áp dụng mở rộng thêm những công cụ khác của Lean. Đặc biệt, hướng tới giảm hơn nữa thời gian thực hiện sản phẩm và thời gian giao hàng.