Cải thiện năng suất nhờ kiểm soát tốt quản lý tài sản

Nga Phạm

ISO 55001:2014 là một chuẩn mực đối với một hệ thống quản lý tài sản. Việc áp dụng ISO 55001 sẽ giúp doanh nghiệp chủ động quản lý vòng đời của tài sản từ việc mua lại cho đến khi ngừng sử dụng, nhờ đó giảm chi phí và cải thiện năng suất chất lượng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo các chuyên gia, lợi ích mà ISO 55001 cho các doanh nghiệp vô cùng lớn. Ngoài việc giúp cải thiện hiệu quả tài chính thông qua việc giảm chi phí, bảo toàn giá trị tài sản, ISO 55001 còn giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định đầu tư tài sản sáng suốt như: cho phép cải thiện việc ra quyết định và cân bằng hiệu quả chi phí, rủi ro, cơ hội và hiệu suất; cải thiện sức khỏe và an toàn, hợp tác và thương hiệu, giảm thiểu tác động đến môi trường và xã hội, có thể dẫn đến giảm các khoản nợ phải trả như bảo hiểm, phí bảo hiểm, tiền phạt… Chính vì những ích lợi mang lại mà ISO 55001 ngày càng được các doanh nghiệp tìm kiếm và đưa vào áp dụng.

Mới đây, Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương đã nhận được chứng chỉ ISO 55001:2014 về quản lý tài sản cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2. Đây là tiêu chuẩn mới nhất về quản lý tài sản vật chất trên thế giới.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Công ty, ISO 55001:2014 thiết lập các yêu cầu cụ thể để khai thác và bảo trì một tài sản, đồng thời hỗ trợ cải thiện tài sản đó thông qua Hệ thống quản lý tài sản (AMS), giúp quản lý và giảm thiểu rủi ro, đồng thời đánh giá hiệu suất hoạt động của tất cả các bộ phận.

Chứng nhận này là kết quả của 2 năm làm việc cật lực, trong đó Công ty đã thực hiện nhiều sáng kiến ​​khác nhau, gồm có lập kế hoạch và hồ sơ về tài sản và thu thập dữ liệu vận hành theo tiêu chuẩn ISO 55001:2014.

Ban đầu, để hiểu hết các điều khoản và cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 55001:2014, Công ty đã mời các chuyên gia về tập huấn, phổ biến thêm kiến thức cho nhân viên, trong đó đặc biệt chú trọng vào đội ngũ liên quan đến chứng nhận, cũng như các quy trình vận hành và bảo trì mới.

Khi đã đạt chứng nhận, Công ty tiếp tục phát triển một nhóm kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận từ các nhân viên của Nhà máy nhằm thực hiện kiểm toán nội bộ hệ thống quản lý tài sản, xác định và khắc phục các thiếu sót trước khi được kiểm toán bởi bên thứ ba.

Lợi ích của chứng nhận đối với cả nội bộ AES Mông Dương, với các khách hàng và các bên liên quan khác. Trong nội bộ, lợi thế của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO này là quản lý hiệu quả các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để cải thiện hiệu suất bền vững bằng cách quản lý các tài sản và rủi ro một cách hiệu quả. Nó cải thiện lợi ích tài chính cho tổ chức mà không ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và an toàn.

Ngoài ra, việc thực hiện chương trình quản lý tài sản với các kế hoạch tổng hợp, các ưu tiên và sự phối hợp cho phép tổ chức truyền đạt các mục tiêu của mình cho tất cả nhân viên, để họ hiểu các mục tiêu của phòng ban và cá nhân phù hợp với mục tiêu của tổ chức để hoàn thành các mục tiêu này vào cuối năm. Trong quá trình kiểm toán và chuẩn bị, các nhân viên đã được trang bị kiến ​​thức chuyên sâu về quản lý tài sản và tự tin hơn với các kỹ năng quản lý tài sản mới.  

Bên cạnh đó, chứng nhận cung cấp cho công ty Hệ thống quản lý tài sản (Asset Management System), là một hệ thống giúp thúc đẩy những cách thức  tốt nhất trong quản lý tài sản, giúp chúng tôi tăng cường hiệu quả hoạt động xuất sắc, bằng cách quản lý tài sản vật chất một cách hiệu quả.

Việc kiểm soát quản lý tài sản được cải thiện cuối cùng sẽ mang đến cải thiện năng suất và hiệu quả kinh doanh. ISO 55001:2014 sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý thành công tài sản trong tương lai. Tuy nhiên, chứng nhận chỉ là sự khởi đầu và lợi ích chính đem lại là nó cho phép liên tục cải tiến và có thể làm tốt hơn.  

Về lâu dài, chứng nhận sẽ khiến cho mọi người biết đến AES Mông Dương với tư cách là một doanh nghiệp được quản lý tốt, luôn hướng tới các tiêu chuẩn cao nhất trong hoạt động hàng ngày của mình để hoàn thành sứ mệnh là cung cấp nguồn điện đang rất cần thiết cho Việt Nam.