[Video] Tấm che nắng tự động

[Video] Tấm che nắng tự động

Hệ thống gồm một cụm camera ghi nhận gương mặt tài xế, AI phân tích vị trí mắt, mũi... và tạo ra mảng màu tối chắn nắng. Sản phẩm này do hãng Bosch phát minh.