Dự án cao tốc Bắc - Nam cần bãi đổ thải vật liệu

Dự án cao tốc Bắc - Nam cần bãi đổ thải vật liệu

Qua rà soát của nhà đầu tư, hiện nay, dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa thiếu các vị trí đổ thải vật liệu. Vì thế, nhà đầu tư đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh bổ sung 4 vị trí đổ thải phục vụ dự án.
Cục Thuế Cà Mau: Hợp nhất Chi cục Thuế khu vực I

Cục Thuế Cà Mau: Hợp nhất Chi cục Thuế khu vực I

Ngày 13/12, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã trao quyết định về việc hợp nhất Chi cục Thuế khu vực I, trực thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau cho Cục Thuế tỉnh Cà Mau.