Phê duyệt 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2

Theo báo Hậu Giang

Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Đây là cột mốc quan trọng chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn triển khai thực hiện dự án.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2 được phê duyệt đánh dấu cột mốc quan trọng. Ảnh minh họa
Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2 được phê duyệt đánh dấu cột mốc quan trọng. Ảnh minh họa

Quyết định này được ban hành ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên. 12 dự án thành phần được đầu tư với tổng chiều dài hơn 723km, gồm các đoạn: Hà Tĩnh - Quảng Trị, Quảng Ngãi - Nha Trang và Cần Thơ - Cà Mau, đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi có nghị quyết của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra… khảo sát, thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi 12 dự án thành phần. Khối lượng công việc rất lớn, tuy nhiên đến cuối tháng 6-2022 công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đã hoàn thành.

Các Ban quản lý dự án của Bộ đã bàn giao 100% hồ sơ, cắm cọc giải phóng mặt bằng về cho các địa phương. Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ tổ chức triển khai lập thiết kế kỹ thuật các gói thầu xây lắp và triển khai các công việc có liên quan để khởi công trước ngày 31/12/2022.

Trong buổi giao ban mới đây với thành viên Ban chỉ đạo thực hiện dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương triển khai các thủ tục để lựa chọn nhà thầu, khởi công toàn bộ trước ngày 31/12/2022.

Khẩn trương triển khai quyết định giao cho các địa phương là chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, phân bổ kịp thời nguồn vốn để giải phóng mặt bằng. Các bộ, ngành, địa phương phải đổi mới phương pháp chỉ huy, điều hành trên công trường để thực hiện dự án đúng tiến độ.