Phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong tăng diện bao phủ BHXH, BHYT

Phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong tăng diện bao phủ BHXH, BHYT

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Nhằm tiếp tục mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cấp ủy, chính quyền các địa phương.
 [Infographic] Giải pháp “bứt phá” để phát triển BHXH tự nguyện

[Infographic] Giải pháp “bứt phá” để phát triển BHXH tự nguyện

Để phát triển BHXH tự nguyện bền vững, hướng tới BHXH toàn dân, năm 2020, BHXH Việt Nam tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan truyền thông, cơ quan thông tấn, báo chí, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiện đại. Qua đó, giúp người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH.