[Infographic] Giải pháp “bứt phá” để phát triển BHXH tự nguyện

Thu An

Để phát triển BHXH tự nguyện bền vững, hướng tới BHXH toàn dân, năm 2020, BHXH Việt Nam tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan truyền thông, cơ quan thông tấn, báo chí, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiện đại. Qua đó, giúp người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH.

 [Infographic] Giải pháp “bứt phá” để phát triển BHXH tự nguyện
 [Infographic] Giải pháp “bứt phá” để phát triển BHXH tự nguyện - Ảnh 1