Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Nguồn nhân lực luôn được xem là một yếu tố tạo nên sự thành công của mọi tổ chức, quốc gia. Đây là nguồn lực quan trọng nhất, quyết định năng suất, chất lượng hiệu quả sử dụng các nguồn lực khác trong hệ thống các nguồn lực (nguồn lực đất đai/tài nguyên, nguồn lực vốn/tài chính, nguồn lực khoa học công nghệ…). Bài viết tập trung phân tích thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Chính sách hỗ trợ Chương trình phục hồi đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp

Chính sách hỗ trợ Chương trình phục hồi đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 27/10/2022, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, đã có 42 đại biểu phát biểu, 7 đại biểu tranh luận. Các đại biểu đánh giá việc thực hiện các chính sách của Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội đã có tác dụng rất lớn trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Sáng ngày 28/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức

Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đó là phải chuẩn bị lực lượng lao động để có thể đáp ứng và hưởng lợi từ các cam kết quốc tế. Mặc dù, Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng với nguồn cung lao động dồi dào và ổn định nhưng trước xu thế hội nhập cũng đã đặt Việt Nam trước nhiều cơ hội và thách thức mới.