Đi tìm lời giải cho các dự án treo

Đi tìm lời giải cho các dự án treo

Các dự án “chây ì” nhiều năm không triển khai gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới mỹ quan đô thị và gây thất thoát nguồn tài nguyên đất trầm trọng.