Phát huy hiệu quả đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Phát huy hiệu quả đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) khẳng định sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; các chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và ngành Hải quan về tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.