Hải quan Cửa khẩu Móng đối thoại với doanh nghiệp

Duy Khang

Chi cục Hải Quan Cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) vừa tổ chức Hội nghị đối thoại, tham vấn Hải quan – Doanh nghiệp năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị đối thoại
Quang cảnh Hội nghị đối thoại

Với chuyên đề “Tham vấn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có liên quan, hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử”, Hôi nghị đã thu hút được 26 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu qua địa bàn thành phố Móng Cái, Quảng Ninh tham gia.

Tại Hội nghị, lãnh đạo, cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã tập trung tham vấn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện việc khai báo Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam theo các chỉ tiêu thông tin thông qua Hệ thống khai báo Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Cùng với đó, Chi cục đã giới thiệu, tuyên truyền về Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/05/2023 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.

Đồng thời, trao đổi, thảo luận, tiếp nhận các thông tin, ý kiến, những khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục để kịp thời giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền.

Thông qua hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp là cơ hội để ngành Hải quan và doanh nghiệp cùng thảo luận, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình làm thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Qua đó góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Thành phố ngày một tăng trưởng, tăng số thu cho ngân sách nhà nước trên cơ sở tuân thủ đúng pháp luật.