Thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm giảm 4,5%

PV. (t/h)

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn Thành phố 5 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện được 201.786 tỷ đồng, đạt 43% dự toán và giảm 4,5% so với cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 54.590 tỷ đồng. Ảnh: ST
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 54.590 tỷ đồng. Ảnh: ST

Theo báo cáo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2023, thu nội địa ước thực hiện 137.128 tỷ đồng, đạt 44,6% dự toán, chiếm 68% tổng thu cân đối và giảm 3,4% (so với cùng kỳ năm 2022). 

Thu dầu thô ước thực hiện 10.066 tỷ đồng, đạt 62,9% dự toán, chiếm 5% tổng thu cân đối và giảm 9,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 54.590 tỷ đồng, đạt 37,4% dự toán, chiếm 27,1% tổng thu cân đối và giảm 6,2%.

Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, nguyên nhân số thu ngân sách 5 tháng đầu năm trên toàn địa bàn giảm so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do tình hình xuất nhập khẩu của địa phương gặp khó khăn dẫn đến nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh, nên đã ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách chung.

Trong thu nội địa, ngoại trừ số thu từ khu vực ngoài nhà nước tăng 8,4% (ước thực hiện 44.494 tỷ đồng, đạt 51,1% dự toán, chiếm 22,1% tổng thu), số thu từ các khu vực kinh tế còn lại đều giảm.

Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 13.034 tỷ đồng, đạt 41,9% dự toán, chiếm 6,5% tổng thu và giảm 0,3%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 32.592 tỷ đồng, đạt 51,1% dự toán, chiếm 16,2% tổng thu và giảm 1,1%.

Các khoản thu chính sụt giảm trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do nhu tình hình thị trường. Đây là nguyên nhân chính khiến thu ngân sách tháng 5 tiếp tục giảm.

Tổng chi ngân sách TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 28.125 tỷ đồng, đạt 22,3% dự toán và tăng 32,8%. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 2.800 tỷ đồng, đạt 6,1% dự toán và giảm 32,7%; chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện 6.616 tỷ đồng, đạt 31,5% dự toán và tăng 33,1%; chi cho sự nghiệp y tế ước thực hiện 1.136 tỷ đồng, đạt 18% dự toán và giảm 31,8%; chi khoa học và công nghệ ước thực hiện 344 tỷ đồng, đạt 35,8% dự toán và giảm 25,6%.