6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của BAOVIET Bank tăng 56,8% so với cùng kỳ năm trước

6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của BAOVIET Bank tăng 56,8% so với cùng kỳ năm trước

Theo báo cáo tài chính quý II/2022 của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank), 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu thu nhập lãi thuần, thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ xử lý nợ đạt hiệu quả tốt, nên chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh, tỷ lệ nợ xấu giảm, lợi nhuận trước thuế tăng 56,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả khả quan đối với BAOVIET Bank trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn để phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Ngân hàng chờ "mùa vàng"

Ngân hàng chờ "mùa vàng"

Hiện có khá nhiều ngân hàng đã đạt mục tiêu lợi nhuận cả năm từ 85 - 95%, một số nhà băng thậm chí đã về đích dù năm 2019 mới đi qua 3/4 chặng đường.