Từ ngày 1/1/2022, mặt hàng trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm phải kê khai giá

Từ ngày 1/1/2022, mặt hàng trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm phải kê khai giá

Đây là quy định vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2022, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm sẽ là các mặt hàng phải kê khai giá, trong đó, nội dung kê khai bao gồm: giá vốn nhập khẩu hoặc giá vốn sản xuất, chi phí quản lý, chi phí đào tạo, bồi dưỡng, chi phí bảo hành, lợi nhuận dự kiến và giá bán cuối cùng.
Cấp sổ đỏ cho condotel, đúng hay sai?

Cấp sổ đỏ cho condotel, đúng hay sai?

Trước tình trạng có những địa phương không cấp sổ đỏ, có những địa phương lại cấp sổ đỏ cho condotel. Một số chuyên gia cho rằng thuật ngữ "đất ở không hình thành đơn vị ở" là một cách mà nhiều địa phương đang cố tình lái vấn đề đi lệch bản chất nhằm tạo ra lợi ích nhóm cho một nhóm chủ đầu tư.