Cần gói bảo hiểm dịch bệnh trọn gói, lâu dài hơn là bảo hiểm Covid-19 mang tính thời vụ

Cần gói bảo hiểm dịch bệnh trọn gói, lâu dài hơn là bảo hiểm Covid-19 mang tính thời vụ

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 chiều ngày 30/3, trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu hoặc không triển khai các gói bảo hiểm Covid-19 hay liên quan đến bệnh Covid-19. Chưa thể khẳng định các gói bảo hiểm Covid-19 “có vấn đề hay không”, song rõ ràng cần xem xét thấu đáo và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ.
Tránh rơi vào "bẫy" đói nghèo bằng bảo hiểm y tế

Tránh rơi vào "bẫy" đói nghèo bằng bảo hiểm y tế

Là một trong hai trụ cột của chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng cũng như tính nhân văn của chính sách. Đặc biệt, đối với người nghèo và cận nghèo BHYT đang là điểm tựa có ý nghĩa to lớn trong việc chia sẻ gánh nặng chi tiêu khi gia đình ốm đau.