Tổng cục Hải quan dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính

Tổng cục Hải quan dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BTC công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020, với điểm thẩm định là 92,85 (thang điểm tối đa là 100).
Hải quan Bình Dương xếp hạng 1 về cải cách hành chính

Hải quan Bình Dương xếp hạng 1 về cải cách hành chính

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cách cách hành chính năm 2020 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan Bình Dương đứng thứ 2 trong 35 Cục Hải quan và nằm trong nhóm những đơn vị xếp hạng 1.