Ý nghĩa lớn từ cuộc thi tìm hiểu “Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030”

Ý nghĩa lớn từ cuộc thi tìm hiểu “Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030”

Cuộc thi tìm hiểu “Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030” đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ, công chức Ngành KBNN. Cuộc thi giúp các cán bộ, công chức KBNN hiểu đúng, nói đúng và làm đúng theo các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.
Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022. Để thực hiện thành công chiến lược, Bộ trưởng Bộ Tài chính mới đây đã ký Quyết định số 2222/QĐ/BTC về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.