Tập trung phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội

Tập trung phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội

Chiều ngày 9/6, tham gia giải trình, làm rõ và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nội dung có liên quan, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước ta đã đóng góp ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm về các Báo cáo của Chính phủ, báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022.
Tại sao Chính phủ không bổ sung chỉ tiêu GNI vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội hiện hành?

Tại sao Chính phủ không bổ sung chỉ tiêu GNI vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội hiện hành?

Tổng thu nhập quốc gia (GNI) được tính hàng năm và có độ trễ vì phải thu thập thông tin về thu nhập sở hữu, không sử dụng trong đánh giá tình hình, đề ra các giải pháp điều hành kinh tế hàng quý. Do đó, Chính phủ cho rằng, không cần phải bổ sung chỉ tiêu GNI vào các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hiện hành để trình Quốc hội thông qua hàng năm.