“Cửa sáng” bất động sản công nghiệp

“Cửa sáng” bất động sản công nghiệp

Thị giá cổ phiếu trên sàn, kết quả kinh doanh cũng như nhận định của các chuyên gia đều cho thấy sự đồng thuận về triển vọng tích cực của bất động sản (BĐS) công nghiệp trong thời gian tới.