Giành lại thế chủ động trong điều hành chính sách

Giành lại thế chủ động trong điều hành chính sách

Theo TS. Vũ Đình Ánh, các chính sách quan trọng về điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam, chính sách lãi suất và tỷ giá cần phải giành lại thế chủ động để ứng phó với những áp lực từ bên ngoài.
Linh hoạt điều hành chính sách lãi suất

Linh hoạt điều hành chính sách lãi suất

Từ đầu tháng 9 tới nay, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động. Áp lực tăng lãi suất cho vay, theo đó, càng dâng cao. Trong bối cảnh này, để giải quyết bài toán đặt ra vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục điều hành lãi suất linh hoạt để đạt được mục tiêu nêu trên.