Thị trường tiền tệ thế giới năm 2021 và vấn đề đặt ra năm 2022

Thị trường tiền tệ thế giới năm 2021 và vấn đề đặt ra năm 2022

Trong năm 2021, thị trường tiền tệ thế giới có nhiều biến động phức tạp nhưng về cơ bản đồng USD có xu hướng tăng giá so với các đồng tiền khác nhờ triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Cùng với diễn biến phức tạp và tác động của đại dịch đến kinh tế các nước, thị trường tiền tệ thế giới trong năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường. Do đó, Việt Nam cần thực hiện linh hoạt các công cụ chính sách vĩ mô, nhất là chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và các cân đối về thương mại, đầu tư... góp phần thực hiện thành công Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.