Tín dụng "đi lùi" trong tháng 10/2023

Tín dụng "đi lùi" trong tháng 10/2023

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 24/10/2023, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 6,81%, thấp hơn 0,11% so với tháng 9/2023.