MBBank thay đổi nhân sự cấp cao trước thềm đại hội đồng cổ đông

MBBank thay đổi nhân sự cấp cao trước thềm đại hội đồng cổ đông

MBBank vừa công bố Quyết nghị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc ông Lê Hữu Đức xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT MBBank, bầu ông Lưu Trung Thái giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 và giao Phó Tổng giám đốc Phạm Như Ánh phụ trách Ban điều hành.