MBBank thay đổi nhân sự cấp cao trước thềm đại hội đồng cổ đông

Tuấn Thủy

MBBank vừa công bố Quyết nghị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc ông Lê Hữu Đức xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT MBBank, bầu ông Lưu Trung Thái giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 và giao Phó Tổng giám đốc Phạm Như Ánh phụ trách Ban điều hành.

HĐQT MB vừa thông qua việc Chủ tịch HĐQT Lê Hữu Đức xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Hữu Đức.

Theo đó, số lượng thành viên của HĐQT MB sẽ giảm từ 11 người xuống còn 10 người.

Ông Lưu Trung Thái là tân Chủ tịch HĐQT MB trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024, thay ông Lê Hữu Đức trước sự đồng thuận của các thành viên HĐQT. Như vậy, ông Lưu Trung Thái sẽ thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MB.

Ông Lưu Trung Thái sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT MB trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ông Lưu Trung Thái sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT MB trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

HĐQT giao cho ông Phạm Như Ánh đảm nhận quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc MB. Ông Phạm Như Ánh sinh ngày 1/1/1980, hiện đang giữ chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành MB.

Vào ngày 25/4, MB tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Ban Lãnh đạo MB dự kiến lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 tăng 15% so với năm 2022, đạt 26.100 tỷ đồng. Tổng tài sản ước tăng 14% lên 830.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng 20%, đạt 54.363 tỷ đồng.

Tín dụng dự kiến đạt 583.600 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022 và phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Huy động vốn ước đạt 591.000 tỷ đồng và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. Mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu hợp nhất dưới 2% và riêng Ngân hàng mẹ dưới 1,5%.