Chứng khoán châu Á đã được giảm tải

Chứng khoán châu Á đã được giảm tải

Sự đi ngược của nhóm Công nghệ tại Mỹ đã ngầm báo trước về khả năng hồi phục của chứng khoán Mỹ. Quả thật, điều này đã diễn ra trong đêm khi các chỉ số cùng tăng quanh 2%. Lúc này chứng khoán châu Á cũng có thể tạm thở phào.