Chứng khoán HD bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Chứng khoán HD bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Do những vi phạm liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ, Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán HD bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 585 triệu đồng.