Chứng khoán HD bị phạt hơn nửa tỷ đồng


Do những vi phạm liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ, Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán HD bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 585 triệu đồng.

UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 226/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán HD.

Cụ thể, năm 2021, Công ty này thực hiện chào bán trái phiếu riêng lẻ cho đối tượng mua trái phiếu là Công ty TNHH Đầu tư H và Q. Tuy nhiên, hồ sơ phát hành chưa có đầy đủ tài liệu xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của hai công ty trên. Như vậy, việc phát hành trái phiếu riêng lẻ không đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện.

Dựa theo quy định tại Điểm b, khoản 5, Điều 8, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ, UBCKNN ra quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán HD 250 triệu đồng.

Ngoài ra, trong các hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 do Công ty này cung cấp dịch vụ tư vấn cho 6 tổ chức phát hành (gồm CTCP VKC Holdings, CTCP Tập đoàn Sovico, Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh, CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V, CTCP Đầu tư & Xây dựng Kiên Trung và CTCP Bất động sản Dragon Village) đều thiếu thông tin, tài liệu theo quy định. Cả 6 bộ hồ sơ này không chính xác, thiếu trung thực, không thể kiểm chứng được. Với vi phạm này, CTCP Chứng khoán HD bị phạt tiếp 250 triệu đồng.

Đồng thời, CTCP Chứng khoán HD cũng bị phạt với số tiền 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty này không báo cáo cho Sở Giao dịch Ghứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021. Tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp trong báo cáo quý III/2021, báo cáo năm 2021 và báo cáo quý I/2022 không được Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn.

Công ty cũng báo cáo HNX không đúng thời hạn về tình hình cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp gồm: Báo cáo quý I/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo quý II/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu, khối lượng đăng ký lưu ký và kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo quý IV/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

Công ty cũng không báo cáo đúng thời hạn tình hình thanh toán gốc lãi và kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo năm 2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, tình hình thanh toán gốc lãi và số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu, khối lượng đăng ký lưu ký và báo cáo quý III/2022 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, tình hình thanh toán gốc lãi và Kết quả giao dịch trái phiếu.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với CTCP Chứng khoán HD là 585 triệu đồng.

 

Trong năm 2022, Chứng khoán HD báo lãi trước thuế 428 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chính đến từ việc bán các sản phẩm tài chính như tư vấn phát hành trái phiếu lên đến 1.471 tỷ đồng.