VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHƯƠNG TRÌNH 1322

Quy định về chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình 1322

Quy định về chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình 1322

Thông tư số 35/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn cụ thể về mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình 1322 tại trung ương và địa phương.

Hướng dẫn lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 1322

Hướng dẫn lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 1322

Ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Chương trình 1322) giai đoạn 2021-2030 quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.