Hoạt động của doanh nghiệp sau khi được DATC tái cơ cấu

Hoạt động của doanh nghiệp sau khi được DATC tái cơ cấu

Thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã giúp phục hồi các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, giúp duy trì ổn định cơ cấu kinh tế vùng, lãnh thổ từ hoạt động tái cơ cấu một số ngành kinh tế
Điểm lại chính sách kinh tế - tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022

Điểm lại chính sách kinh tế - tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022

Tháng 6/2022, nhiều chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế - tài chính bắt đầu có hiệu lực như: quy định về hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; quy định mới về phí dịch vụ kiểm tra chứng thư số...
Bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản khi chuyển đổi doanh nghiệp thực hiện thế nào?

Bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản khi chuyển đổi doanh nghiệp thực hiện thế nào?

Ngày 09/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Thông tư số 07/2022/TT-BTC hướng dẫn cụ thể nội dung bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản khi chuyển đổi doanh nghiệp.