Ngành Thuế

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chống thất thu chuyển nhượng bất động sản

Việt Dũng

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) vừa có phản hồi thông tin đang được báo chí quan tâm liên quan đến vấn đế chống thất thu đối với kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Liên quan đến thông tin một số báo chí gần đây cho rằng, thu thuế chuyển nhượng BĐS nảy sinh nhiều vấn đề bất cập như lúng túng với việc “xác định giá đúng”, thất thu thuế chuyển nhượng BĐS…, Bộ Tài chính cho biết, Tổng cục Thuế đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chống thất thu đối với kinh doanh, chuyển nhượng BĐS. 

Điển hình như, ngày 28/4/2022, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1381/TCT-DNNCN về triển khai các giải pháp chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng BĐS. Ngày 10/5/2022, Tổng cục Thuế tiếp tục ban hành Công văn số 1488/TCT-KTNB về việc bổ sung hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ và công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. 

Theo đó, Lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên môi trường, các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung nêu tại Công văn 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính; chỉ đạo quán triệt các phòng, đội tham gia công tác xử lý hồ sơ chuyển nhượng BĐS thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính. 

Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về tính liêm chính của cán bộ thuế trong công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS; có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với hành vi trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh BĐS theo quy định của pháp luật.  

Về đề xuất ban hành quy trình hướng dẫn cụ thể trình tự cách xử lý, trách nhiệm của cơ quan thuế, theo Bộ Tài chính, tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế và quy trình về quản lý thuế hiện hành đã có hướng dẫn liên quan về trình tự cách xử lý, trách nhiệm của cơ quan thuế. Do đó, không cần phải ban hành quy trình riêng để hướng dẫn cụ thể trong trường hợp người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng BĐS thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ, chính xác về nghĩa vụ và lợi ích trong việc thực hiện nộp thuế chuyển nhượng BĐS; những rủi ro, trách nhiệm khi kê khai giá không đúng, đồng thời tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đã giao dịch và kê khai thuế để làm căn cứ tính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Về lâu dài, Bộ Tài chính kiến nghị cấp có thẩm quyền tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Bên cạnh đó, đề xuất với cơ quan chức năng bổ sung quy định giao dịch chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng để minh bạch trong kiểm soát giao dịch của các ngành, phục vụ công tác quản lý giao dịch tài sản, BĐS của các chủ thể trong xã hội của các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và quản lý thuế nói riêng.