Trung Quốc phá giá đồng CNY: Chẳng khác nào nước đổ lá môn?

Trung Quốc phá giá đồng CNY: Chẳng khác nào nước đổ lá môn?

Đồng nhân dân tệ (CNY) đã mất giá khá mạnh sau khi Mỹ tăng mức thuế từ 10% lên 25% áp trên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, việc phá giá CNY chỉ mang lại chút lợi ích trước mắt mà khó có thể là giải pháp lâu dài giúp Trung Quốc giảm thiệt hại trước hàng rào thuế quan.