Triển vọng cổ phiếu bảo hiểm

Triển vọng cổ phiếu bảo hiểm

So với các ngành tài chính khác như ngân hàng, chứng khoán, nhóm cổ phiếu bảo hiểm tăng chưa đáng kể, dù kết quả kinh doanh khả quan và tiềm năng tăng trưởng thị trường tích cực.