Tiếp tục tháo gỡ vưỡng mắc, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

Tiếp tục tháo gỡ vưỡng mắc, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định, thúc đẩy đầu tư và giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng nhằm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, qua đó góp phần kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người dân, doanh nghiệp. Điều này đặc biệt quan trọng đối với 9 bộ, cơ quan Trung ương và 5 địa phương là những cơ quan được giao đầu tư nhiều công trình dự án quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và đất nước.
Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 của các bộ, cơ quan Trung ương

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 của các bộ, cơ quan Trung ương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022. Trong đó, quy định rõ tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi quản lý Nhà nước khối các cơ quan Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ; các bộ, cơ quan Trung ương khác.