Cá nhân giao dịch với tổ chức kinh doanh bất động sản là doanh nghiệp thì không phải công chứng, chứng thực là không công bằng

Cá nhân giao dịch với tổ chức kinh doanh bất động sản là doanh nghiệp thì không phải công chứng, chứng thực là không công bằng

Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam Nguyễn Chí Thiện cho rằng, đối với các cá nhân nhận chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế bất động sản thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, còn cá nhân giao dịch với tổ chức kinh doanh bất động sản là doanh nghiệp thì không phải công chứng, chứng thực là không công bằng, không bảo đảm pháp lý khi thực hiện giao dịch bất động sản.
Phổ biến tình trạng khai hai giá khi mua bán bất động sản để né thuế

Phổ biến tình trạng khai hai giá khi mua bán bất động sản để né thuế

Cơ quan thuế ở TP. Hồ Chí Minh đã bắt đầu “gắt” hơn khi xem xét giá kê khai tính thuế chuyển nhượng bất động sản sau khi có chỉ đạo của Tổng Cục thuế. Và mới đây, một giao dịch mua bán căn hộ ở TP. Hồ Chí Minh đã bị cơ quan thuế “sờ gáy” và yêu cầu cơ quan công an điều tra về việc nghi có dấu hiệu trốn thuế.