Quảng cáo
Giải pháp nhằm minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán

Giải pháp nhằm minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng bậc nhất cho nền kinh tế. Để đảm bảo thị trường này vận hành theo đúng nguyên tắc “công khai, công bằng và minh bạch”, điều kiện tiên quyết là cần thực hiện tốt việc công bố đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin của tổ chức, doanh nghiệp. Bài viết đề xuất một số giải pháp cụ thể giúp minh bạch thông tin, nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.
Công khai thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Công khai thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Để đảm bảo thị trường thị trường chứng khoán vận hành theo đúng nguyên tắc “công khai, công bằng và minh bạch”, điều kiện tiên quyết là cần thực hiện tốt việc công bố đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin của tổ chức, doanh nghiệp.
Bộ Xây dựng yêu cầu công khai thông tin bất động sản

Bộ Xây dựng yêu cầu công khai thông tin bất động sản

Bộ Xây dựng đề nghị các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Nghị định số 44/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Đã chấp thuận cho trên 90 tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Đã chấp thuận cho trên 90 tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Trên 90 tổ chức đã được Tổng Cục thuế công nhận và công khai thông tin tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Mới đây, hệ thống giải pháp hóa đơn điện tử (Hóa đơn CT - hoadonct.gov.vn) của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tiếp tục được Tổng cục Thuế cho phép cung cấp dịch vụ và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Cơ quan thuế công khai thông tin người nộp thuế trong trường hợp nào?

Cơ quan thuế công khai thông tin người nộp thuế trong trường hợp nào?

Thông tin người nộp thuế là tập hợp thông tin, dữ liệu về người nộp thuế được thu thập, sắp xếp, lưu trữ, khai thác và sử dụng (tại Khoản 1 Điều 95 Luật Quản lý thuế năm 2019). Trong trường hợp nào được công khai thông tin người nộp thuế? Nội dung công khai gồm những gì? Là vấn đề được dư luận quan tâm.
Công khai thông tin dự án bất động sản

Công khai thông tin dự án bất động sản

Việc công khai thông tin chủ đầu tư, pháp lý dự án là rất cần thiết cho khách hàng giúp giảm thiểu rủi ro với các giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.