06 nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa

06 nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa

Thiết lập, xây dựng, vận hành phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa... là những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Thừa Thiên - Huế chú trọng triển khai trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn Tỉnh.