06 nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa

PV.

Thiết lập, xây dựng, vận hành phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa... là những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Thừa Thiên - Huế chú trọng triển khai trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn Tỉnh.

Hội thảo đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ về truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Tỉnh.
Hội thảo đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ về truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Tỉnh.

Ngày 26/06/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội thảo "Ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển các giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế".

Hội thảo nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trao đổi, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về triển khai, xây dựng và áp dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Bùi Bá Chính - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia cho biết, thời gian qua, Hội thảo đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ về truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 6/11/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2025”.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu cụ thể đến năm 2025 bao gồm: Đáp ứng 100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế được tập huấn, đào tạo kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Kế hoạch nêu rõ, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm của 50 đến 70 cơ sở/doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, các đặc sản của địa phương dựa trên ứng dụng thông tin điện tử sử dụng mã QR và công nghệ mã số mã vạch; Tư vấn, hướng dẫn xây dựng 20 tiêu chuẩn cơ sở về truy xuất nguồn gốc phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và tài liệu hướng dẫn áp dụng tại cơ sở sản xuất cho từng nhóm sản phẩm cụ thể; Tối thiểu 30% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số mã vạch tại Thừa Thiên - Huế có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước và quốc tế... 

Theo đó, kế hoạch triển khai 06 nhiệm vụ trọng tâm được Thừa Thiên - Huế tập trung vào các nội dung như:

Một là, tuyên truyền nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong doanh nghiệp.

 Hai là, xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất trong toàn tỉnh: Khảo sát, tư vấn, hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm để tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc, ứng dụng mã số mã vạch tại doanh nghiệp dựa trên ứng dụng thông tin điện tử sử dụng mã QR và công nghệ mã số mã vạch.

Ba là, hỗ trợ xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về truy xuất nguồn gốc phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và tài liệu hướng dẫn áp dụng cho từng nhóm sản phẩm cụ thể.

Bốn là, mở rộng triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm sản phẩm, hàng hóa đặc thù trong tỉnh như nông lâm thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và một số sản phẩm đặc sản của địa phương. Qua đó, thực hiện đồng bộ từ nguyên liệu- xưởng sản xuất, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ, phân phối sản phẩm và theo hệ thống mã hóa điện tử.

Năm là, thiết lập, xây dựng, vận hành phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh: Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế bao gồm hệ thống phần cứng, phần mềm để phục vụ việc cung cấp thông tin về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở kết nối thông tin với hệ thống truy xuất nguồn gốc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Sáu là, kết nối cơ sở dữ liệu hệ thống truy xuất nguồn gốc của đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc, trang thông tin điện tử của Tỉnh.

Ngày 6/11/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2025”. Kế hoạch hướng đến mục tiêu cụ thể đến năm 2025 bao gồm: Đáp ứng 100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế được tập huấn, đào tạo kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.