VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế

Công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế

Theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ, công tác kiểm toán nội bộ tại các cơ quan nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế, không phát sinh đầu mối mới.

Không tăng biên chế làm công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước

Không tăng biên chế làm công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước

Theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ, việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ ở các đơn vị cơ quan nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế, không phát sinh đầu mối mới.