Giới thiệu Sổ tay Hướng dẫn triển khai công tác kiểm toán nội bộ

Trần Huyền

Sáng ngày 4/11/2021, được sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo trực tuyến "Giới thiệu Sổ tay Hướng dẫn triển khai công tác kiểm toán nội bộ áp dụng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Bộ Tài chính.
Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) cho biết, Luật Kế toán năm 2015 đã quy định về hoạt động kiểm toán nội bộ của các đơn vị. Để hướng dẫn thi hành Luật Kế toán, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019, trong đó quy định các tỉnh thành phố, bộ, cơ quan ngang bộ, đơn vị sự nghiệp công lập có quy mô lớn phải thực hiện kiểm toán nội bộ.

Để hướng dẫn triển khai kiểm toán nội bộ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2020/TT-BTC năm 2020 về quy chế mẫu kiểm toán bội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kiểm toán nội bộ.

Cục trưởng Vũ Đức Chính cho rằng, kiểm toán nội bộ là hoạt động mới mà các đơn vị chưa có nhiều kinh nghiệm. Yêu cầu thực tiễn dẫn đến nhu cầu về tài liệu hướng dẫn cụ thể hơn, gắn với thực tế hơn, phù hợp với tổ chức hoạt động của từng loại hình đơn vị.

Do đó, để hỗ trợ UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan ngang bộ, WB đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng 2 cuốn sổ tay cẩm nang hướng dẫn kiểm toán nội bộ tại các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Vũ Đức Chính phát biểu tại hội thảo.
Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Vũ Đức Chính phát biểu tại hội thảo.

Đây là các tài liệu đã căn cứ thông lệ tốt của quốc tế, quy định pháp luật của Việt Nam gắn với điều kiện thực tiễn của các đơn vị do những chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn triển khai kiểm toán nội bộ trên thế giới tổ chức thực hiện. Bộ Tài chính đánh giá cao và cho rằng đây là tài liệu rất hữu ích, nếu được phát triển thêm sẽ phù hợp với các loại hình đơn vị. 

Nhất trí cao với ý kiến phát biểu của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Vũ Đức Chính, ông Sily Sissoko - Giám đốc phụ trách về tài chính khu vực Châu Á - Thái Bình Dương WB nhấn mạnh, kiểm toán nội bộ mạnh sẽ tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng nguồn lực công. Kiểm toán nội bộ là cơ chế thiết yếu trong kiểm soát tài chính công, là công cụ theo dõi, đánh giá hoạt động quản lý, giúp cung cấp thông tin cho lãnh đạo về hiệu quả, hiệu suất hoạt động của tổ chức. WB hy vọng việc triển khai sổ tay thành công sẽ tăng cường cải thiện chất lượng của chi tiêu công tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia của WB đã làm rõ hơn, hướng dẫn cụ thể hơn các nội dung: mục tiêu, phạm vi kiểm toán nội bộ tại các đơn vị; chiến lược, kế hoạch, quy trình tổ chức kiểm toán nội bộ; các báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ của bộ phận kiểm toán nội bộ với cấp có thẩm quyền; đạo lý, căn cứ của kiểm toán nội bộ trong phòng ngừa rủi ro và gian lận...