Sửa đổi quy định chuyển giao công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước

Sửa đổi quy định chuyển giao công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi đến trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV về chuyển giao công trình điện theo hướng phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định để giảm thời gian thực hiện, nhanh chóng đưa công trình vào khai thác vận hành, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý theo hướng đơn giản hóa thủ tục bàn giao, tiếp nhận.
Công bố thanh tra thực hiện Quy hoạch Điện VII và Quy hoạch Điện VII điều chỉnh

Công bố thanh tra thực hiện Quy hoạch Điện VII và Quy hoạch Điện VII điều chỉnh

Ngày 8/3, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch Điện VII và Quy hoạch Điện VII điều chỉnh.