Công bố thanh tra thực hiện Quy hoạch Điện VII và Quy hoạch Điện VII điều chỉnh

Theo Lê Sơn/baochinhphu.vn

Ngày 8/3, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch Điện VII và Quy hoạch Điện VII điều chỉnh.

Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: PA.
Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: PA.

Quyết định số 55/QĐ-TTCP ngày 22/2/2022 của TTCP thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch Điện VII) và điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch Điện VII điều chỉnh).

Thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến hết năm 2021, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 85 ngày làm việc tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Đoàn thanh tra gồm 17 thành viên do ông Lê Quang Tiệp, Phó Vụ trưởng Vụ I làm trưởng đoàn.

Cũng tại buổi công bố, TTCP công bố Quyết định số 60/QĐ-TTCP ngày 28/2/2022 thành lập tổ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra gồm 2 thành viên do bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I (Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử  lý sau thanh tra), làm tổ trưởng.

Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc, công tâm, khách quan, thực hiện nghiêm quy chế về hoạt động đoàn thanh tra, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cuộc thanh tra, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động  của các cơ quan, đơn vị.

Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy đề nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn chỉ đạo đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm các yêu cầu của đoàn thanh tra, phối hợp tốt trong việc báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra để đoàn thanh tra thực hiện cuộc thanh tra đúng tiến độ.