Công ty cổ phần Tập đoàn BGI bị xử phạt 210 triệu đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI bị xử phạt 210 triệu đồng

Ngày 06/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).