Cục Thuế Hải Phòng lập các tổ triển khai rà soát và phòng chống vi phạm về hoá đơn điện tử

Thùy Linh

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ kịp thời, nghiêm túc nội dung này đến toàn thể cán bộ, công chức trong toàn Ngành.

Cục Thuế Hải Phòng lập các tổ triển khai rà soát và phòng chống vi phạm về hoá đơn điện tử.
Cục Thuế Hải Phòng lập các tổ triển khai rà soát và phòng chống vi phạm về hoá đơn điện tử.

Theo đó, Cục Thuế TP. Hải Phòng chỉ đạo Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế thành lập các tổ triển khai rà soát và phòng chống vi phạm về hoá đơn điện tử. Đồng thời, tổ chức tháng cao điểm thực hiện phòng, chống các tổ chức, cá nhân có hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế hoặc thu lời bất chính.

Cục Thuế cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người nộp thuế về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế và các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ… để người nộp thuế tránh tham gia vào các giao dịch mua bán hóa đơn, tạo thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Cục Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đối với cán bộ công chức nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý thuế để kịp thời phát hiện các hành vi gian lận về hóa đơn.

Cục trưởng Cục Thuế TP Hải Phòng đề nghị cán bộ công chức trong ngành thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quá trình thực thi công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tránh để xảy ra tình trạng gây nhũng nhiễu, khó khăn cho người nộp thuế hoặc làm ngơ, tiếp tay, tham gia vào các hoạt động mua bán, gian lận về hóa đơn nhằm chiếm đoạt tiền thuế.

Cục Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn xử lý nghiêm người nộp thuế có hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và không hợp pháp hóa đơn, để ngăn chặn kịp thời và có biện pháp phòng ngừa, tránh gây thất thu cho ngânsách nhà nước.