76.200 doanh nghiệp thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2022

76.200 doanh nghiệp thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có 76,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 882,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 514,8 nghìn lao động, tăng 13,6% về số doanh nghiệp, giảm 6,4% về vốn đăng ký và tăng 6,3% về số lao động so với cùng kỳ năm 2021.
13.400 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2022

13.400 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2022

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 5/2022, cả nước có 13,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 125,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 89,5 nghìn lao động, giảm 10,9% về số doanh nghiệp, giảm 23,4% về vốn đăng ký và giảm 14,6% về số lao động so với tháng 4/2022.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2022 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2022 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng

Tháng 02/2022 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đồng thời hoạt động đầu tư trong các tháng đầu năm tập trung chủ yếu vào việc phân khai kế hoạch vốn trong năm. Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2022 đạt 8,8% so với kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2021...
11.902 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11

11.902 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2021, cả nước có 11.902 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 149,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 76,6 nghìn lao động, tăng 44,6% về số doanh nghiệp, tăng 38% về vốn đăng ký và tăng 30,2% về số lao động so với tháng 10/2021.
[Infographics] Nhập khẩu ô tô vào Việt Nam trong tháng 6/2021

[Infographics] Nhập khẩu ô tô vào Việt Nam trong tháng 6/2021

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào Việt Nam đạt 15.316 chiếc, tương ứng đạt 335 triệu USD, giảm 1,8% so với lượng nhập khẩu ô tô trong tháng trước.