76.200 doanh nghiệp thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2022

T. Anh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có 76,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 882,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 514,8 nghìn lao động, tăng 13,6% về số doanh nghiệp, giảm 6,4% về vốn đăng ký và tăng 6,3% về số lao động so với cùng kỳ năm 2021.

76.200 doanh nghiệp thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1