DATC bán cổ phần kèm nợ phải thu

DATC bán cổ phần kèm nợ phải thu

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của mình tại công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình đường thủy 2.