DATC bán cổ phần kèm nợ phải thu

T. Huyền

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của mình tại công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình đường thủy 2.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

DATC thực hiện bán 540.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) kèm 5.284.158.987 đồng nợ phải thu (theo sổ sách đến thời điểm 31/12/2018) tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình đường thủy 2 với giá khởi điểm là 2.200.000.000 đồng.

Theo đó, DATC cần tìm chọn tổ chức đấu giá để thực hiệ việc bán cổ phần và nợ. Các tổ chức, đơn vị tham gia đáp ứng các tiêu  chí như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

Bên cạnh đó, DATC cũng yêu cầu, tổ chức tham gia phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành.

Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Đồng thời, phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

Ngoài ra, các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC như ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 03 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.