Thị trường đất giảm nhiệt, nhiều người... chơi vơi

Thị trường đất giảm nhiệt, nhiều người... chơi vơi

Thời gian gần đây, thị trường giao dịch bất động sản có dấu hiệu chững lại. Không ít người lâu nay “làm đất” mất nguồn thu, thậm chí "ngồi trên đống lửa" vì những khoản tiền đầu tư khá lớn vào đất.