Trung Quốc đánh mất dần lợi thế đất hiếm

Trung Quốc đánh mất dần lợi thế đất hiếm

Khi nói về lợi thế của Trung Quốc, rất nhiều người ngay lập tức sẽ liên tưởng đến đất hiếm. Mặc dù vậy, sau nhiều năm khai thác cường độ cao, Trung Quốc đang mất dần vị thế đứng đầu của mình.