Sức xuân của Đảng là sức xuân đất nước

Sức xuân của Đảng là sức xuân đất nước

Mùa xuân này cũng như mùa xuân nay 92 năm trước- xuân Canh Ngọ 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của lịch sử đất nước. Càng vĩ đại hơn bởi trong quãng thời gian ngót một thế kỷ đó, lịch sử của Đảng gắn bó chặt chẽ với lịch sử đất nước.
Đảng và Mùa Xuân đất nước

Đảng và Mùa Xuân đất nước

Sắc xuân Nhâm Dần ngập tràn khắp miền Tổ quốc. Mỗi độ Xuân về lại càng ý nghĩa hơn khi Đảng ta thêm một tuổi. 92 mùa Xuân, Đảng đã lãnh đạo, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, thử thách, vững vàng đưa đất nước phát triển.
Đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường đổi mới

Đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường đổi mới

2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Với quyết tâm cao, năm 2022, Chính phủ đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, với 16 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường; trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6-6,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; bội chi ngân sách nhà nước so với GDP khoảng 4%...
[Infographics] Quốc khánh 2/9: Dấu mốc đất nước phát triển

[Infographics] Quốc khánh 2/9: Dấu mốc đất nước phát triển

Quốc khánh 2/9: Dấu mốc đất nước phát triển Kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.